(JB) Vanaf heden zijn nu ook samenvattingen van proefschriften openbaar op kno.nl.