Screening op lawaaischade in Vlaanderen

(KH) Vanaf dit schooljaar wordt een nieuw gehooronderzoek ingevoerd in het Vlaamse onderwijs om ook gehoorverlies door blootstelling aan lawaai op te sporen. In de 5e klas van de lagere school en de 3e klas van de middelbare school zullen alle kinderen een SPIN-test (spraak-in-ruis-test) ondergaan om schade door lawaai vroegtijdig op te sporen. Deze SPIN-test verloopt volledig automatisch via een tablet en een koptelefoon. Het is een test die het spraakverstaan in achtergrondgeluid meet. Uit onderzoek is gebleken dat deze test veel gevoeliger is dan de klassieke toonaudiometrie om algemeen gehoorverlies en beginnende lawaaischade op te sporen. Bij uitval op deze test zullen leerlingen naar de KNO-arts verwezen worden voor verder onderzoek.