ondertekening taakherschikking(CA) Op woensdag 31 mei 2017 is het rapport Taakherschikking in de KNO-heelkunde afgerond met de ondertekening door de voorzitter van de commissie Taakherschikking, Herbert van den Berge, en de voorzitters van de KNO-vereniging, de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Het rapport is het resultaat van het gezamenlijk overleg tussen vertegenwoordigers van de drie verenigingen waarbij overeenstemming is verkregen over welke werkzaamheden binnen het KNO-vak ook door de nieuwe beroepsbeoefenaren zouden kunnen worden uitgevoerd.