(HMH) Recent publiceerden verschillende aan zorg gerelateerde websites artikelen over het onderzoek van dr. Doke Buurman naar tandextracties (het verwijderen van tanden of kiezen) voorafgaand aan radiotherapie. In het artikel van dr. Buurman dat wordt aangehaald, beschrijft zij dat ongeveer driekwart van de tandextracties mogelijk niet nodig was geweest om osteoradionecrose (verval van het weefsel door radiotherapie) van de kaakbotten na radiotherapie te voorkomen. Het behouden van eigen tanden kan vervolgens een positieve invloed hebben op de (ervaren) kwaliteit van leven. De vraag is alleen wat dit betekent dit voor de dagelijkse praktijk.
 
Het onderzoek van dr. Buurman geeft aanleiding tot reflectie, dat mag duidelijk zijn. Aan de ene kant reflectie op hoe op dit moment gekozen wordt ten aanzien van tandextracties, maar aan de andere kant ook op het onderzoek zelf en de manier waarop de resultaten tot stand zijn gekomen.
Een van de belangrijke aspecten van het onderzoek is dat de tanden die werden verwijderd niet meer gezond werden geacht door de beoordelend tandarts. Dit kan betekenen dat ze nog te herstellen waren, maar kan ook betekenen dat ze op termijn toch verwijderd hadden moeten worden omdat ze te ongezond waren, los van de radiotherapie. Of het uiteindelijk beter is deze tanden niet te verwijderen is niet eenduidig te concluderen op basis van dit onderzoek.
 
Voor het leveren van goede zorg is het essentieel om kritisch te kijken naar eigen (be)handelen en te zoeken naar punten waarop behandelingen beter of meer op maat kunnen worden uitgevoerd. Een conclusie die op basis van het onderzoek van dr. Buurman opnieuw getrokken kan worden isdat alle behandelingen moeten resulteren in zo goed mogelijk behoud, of verbetering, van kwaliteit van leven. In dat licht moeten keuzes voor behandeling, zoals de tandextracties, dan ook worden genomen.
 
 
Doke Buurman promoveerde op 6 december 2023 op het onderwerp ‘The impact of the masticatory system on functional rehabilitation and quality of life in patients with head and neck cancer’ aan de Universiteit van Maastricht.
 
Via de links hieronder vindt u de artikelen over de tandextracties bij radiotherapie en het gehele proefschrift van dr. Buurman.