Update Tinnitus-folder

(JB) De voorlichtingspagina “oorsuizen” op KNO.nl is gereviseerd naar aanleiding van de aanpassingen van de richtlijn Tinnitus en staat vanaf nu online.

De richtlijnwerkgroep heeft in samenwerking met de NVVS/ Stichting Hoormij deze patiëntenvoorlichtingstekst voor de KNO–website aangepast. Hiermee is de oude tekst, die van november 2009 dateert, in zijn geheel vervangen.

De richtlijn is ook ter autorisatie verstuurd naar de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen; hierover later (niet voor februari 2016) meer.