(KH) Veel mensen weten niet dat gehoorschade snel ontstaat en vaak onomkeerbaar is. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse jongeren aangeven dat ze na het uitgaan last van hun oren hebben, variërend van een tijdelijke piep tot het permanente verslechtering van het gehoor. Het voorkomen van gehoorschade is daarom zeer belangrijk.
Steeds meer partijen maken werk van bewustwording en goede voorlichting over gehoorschade. 11 organisaties ondertekenden op 30 juni een zogenaamde ‘pledge’ in het kader van het programma Alles is gezondheid… en starten met individuele en gezamenlijke acties. Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het programma. Zo gaan de Koninklijke Horeca Nederland maar ook de Landelijke Kamer van Verenigingen met hun leden aan de slag om te zorgen dat bezoekers kunnen feesten in een voor het oor veilige omgeving. Partijen als de KNO-vereniging, GGD GHOR Nederland en de Stichting Hoormij zetten hun ervaring en kennis in voor advies en educatie.
PrevENT
YouTube