Vragen over pillen tegen gehoorschade

(JB) De Nederlandse KNO-vereniging krijgt momenteel (in verband met dans en muziek events) veel vragen binnen over een nieuw soort pillen die het gehoor zouden kunnen beschermen. Wij hebben onvoldoende inzicht in de onderzoeken naar de werking en veiligheid bij mensen om een advies hierover te kunnen geven.
Ter voorkoming van onherstelbaar gehoorverlies en blijvend oorsuizen, blijven wij dan ook adviseren effectief gebleken maatregelen te treffen. Mijd dus zo veel mogelijk hard geluid, gebruik, als je toch in hard geluid terecht komt, in ieder geval deugdelijke gehoorbeschermers en geef de oren regelmatig rust.