(EK) Neusgaten wisselen elkaar netjes af in de hoeveelheid lucht die erdoorheen stroomt. Hoe komt dat?
Mensen zijn gezegend met twee neusgaten om lucht door naar binnen te zuigen, maar op elk willekeurig moment is er slechts één neusgat dominant: per tijdseenheid stroomt er dan meer lucht door bijvoorbeeld het linkerneusgat dan door het rechter. Om de paar uur later wisselen de rollen zich om, in een oneindige toerbeurt die bekend staat als de neuscyclus. Waardoor komt het dat er altijd slechts één dominant neusgat is? En heeft het ook functie?