(HMH) De jaarwisseling komt weer dichterbij en op veel plekken betekent dit vuurwerk. Vuurwerk betekent in veel gevallen knallen en knallen betekent naast een mooi feest ook kans op gehoorbeschadiging en kans op tinnitus (oorsuizen). Voor KNO-artsen komt er helaas weer een periode aan dat patiënten het spreekuur bezoeken met (de gevolgen van) een lawaaibeschadiging door vuurwerk. VeiligheidNL vond bij onderzoek dat een half miljoen volwassen Nederlanders na de jaarwisseling klachten van gehoorschade of gehoorschade ervaart. Dit zegt dus nog niets over kinderen en de kans op gehoorverlies op latere leeftijd. Het is bovenal een reden om met elkaar te beseffen dat gehoorverlies of tinnitus geen feest is en dat hier wel wat aan gedaan moet én kan worden.
Het is eigenlijk heel simpel: bescherm oren tegen knallen. De basisprincipes worden op de website van Stichting Hoormij uiteengezet, maar in de basis geldt: gebruik gehoorbescherming, ook als je niet zelf vuurwerk afsteekt.