(LB) Afgelopen maand is de website van het Landelijk Netwerk Groene OK online gegaan. Ook onze KNO vereniging is aangesloten bij dit netwerk. Het doel is om initiatieven te steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkeling. De website is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder ingevuld gaan worden door o.a. goede voorbeelden in beeld te brengen.