Veel gestelde vragen over de DOQ

Wie kunnen er meedoen?
Alle KNO vakgroepen in Nederlandse ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra of andere zorginstellingen kunnen meedoen.

Zijn er kosten aan verbonden?
De DOQ is ontwikkeld met SKMS gelden. Deelname is daarom gratis voor de vakgroepen. Het kan wel zo zijn dat het aanleveren van de benodigde gegevens en het efficiënt in het EPD kunnen registreren een investering vraagt in de ICT van het ziekenhuis.

Hoe meld ik mijn vakgroep aan om mee te doen?
U kunt zich aanmelden bij skkno@kno.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een intake gesprek, waarin wij eea toelichten en uw eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Kan ik een demo aanvragen?
Op dit moment kunt u nog geen demo aanvragen omdat het DOQ-dashboard nog ontwikkeld wordt. U kunt via skkno@kno.nl. doorgeven dat u geïnteresseerd bent, dan nemen wij contact met u op zodra we met de demo starten.

Waar kan ik de contracten vinden?
De door SKKNO en de dataverwerker ondertekende contracten ontvangt u na aanmelding. Hier vindt u meer informatie over welke contracten er nodig zijn. Een concept kunt u hier ook vinden.

Wie moet ik in het ziekenhuis betrekken?
Als uw vakgroep mee wil doen, kunt u dat het beste melden bij de CMIO (Chief Medical Information Officer) van uw ziekenhuis. Daarnaast is het verstandig om de kwaliteitsafdeling te betrekken en de functionaris gegevensbescherming (FG) mee te laten lezen met de contracten. De Raad van Bestuur van uw ziekenhuis moet de contracten ondertekenen.

Wat moet ik in mijn ziekenhuis regelen om mee te kunnen doen?
Om mee te kunnen doen moet u zorgen dat:

  • de contracten getekend retour worden gestuurd
  • de gegevens in het EPD kunnen worden geregistreerd. Sommige gegevens, die standaard in alle EPD’s zitten zijn verplicht. Voor andere gegevens geldt dat deze (voorlopig) optioneel aangeleverd kunnen worden.
  • de gegevens volgens specificatie aan DHD aangeleverd
  • audiometriedata kan worden aangeleverd. Meer informatie hierover vindt u onder de pilot audiometrie

Welke gegevens moet ik aanleveren?
De specificaties van de gegevens vindt u onder Documenten.

Hoe krijg ik toegang tot het DOQ-dashboard?
Wanneer uw ziekenhuis deelneemt aan de kwaliteitsregistratie en gegevens aanlevert, krijgt de lokaal beheerder in uw ziekenhuis de mogelijkheid om anderen in het ziekenhuis toegang te geven tot het dashboard. Een lokaal beheerder kan bevoegde gebruikers binnen het ziekenhuis toegang verlenen tot de producten van DHD. Zodra DHD het “wijzigingsformulier machtiging lokaal beheer” voor de DOQ heeft ontvangen, kan de lokaal beheerder binnen het ziekenhuis toegang verlenen tot het Datahub-portaal en het DOQ-dashboard. Als het ziekenhuis al gebruik maakt van DHD producten, is het advies om die lokaal beheerder ook als lokaal beheerder voor de DOQ aan te wijzen.

Indien u niet weet wie uw lokaal beheerder is, kunt u dit navragen bij info@dhd.nl.