Afstaande oren

Inleiding

Op deze pagina vindt u informatie over de chirurgische behandeling van afstaande oren.
Flaporen of afstaande oren zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp.
De stand van de oren kan als hinderlijk of onaantrekkelijk ervaren worden.

Moment van behandeling

De operatieve correctie van flaporen heet een otoplastiek. Deze ingreep kan bij kinderen en volwassenen worden uitgevoerd.
Bij kinderen is het kraakbeen vanaf 6-jarige leeftijd uitgegroeid. Vanaf dat moment kunnen we de ingreep uitvoeren.

Als de afwijkende stand bij een pasgeboren baby wordt vastgesteld, is het mogelijk om te starten met spalktherapie.  Daarmee proberen we het oor met voorgevormde tape in de juiste stand te brengen. Hiermee is een operatie op latere leeftijd meestal niet meer nodig.

Behandeling

Het rechtzetten van afstaande oren voeren we meestal uit onder algehele verdoving. De behandeling ziet er als volgt uit:

  • We maken een snede aan de achterkant van het oor.
  • Het kraakbenig skelet van het oor wordt in een nieuw model gebracht.
  • Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft, wordt verwijderd.

In de meeste gevallen zijn de littekens niet opvallend.
Na de behandeling krijgt u een strak verband om het hoofd, die later gewisseld kan worden naar een sportband over de oren.

Risico’s en complicaties

Door de operatie kan een nabloeding, infectie of beschadiging van de zenuwen ontstaan. Deze complicaties komen niet vaak voor en zijn goed te behandelen.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van de chirurgische behandeling van afstaande oren te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).