Facialiscorrectie bij facialisverlamming

Inleiding

Op deze pagina vindt u informatie over de chirurgische facialiscorrectie bij een facialisverlamming.

Chirurgische behandelmethoden

In sommige gevallen stellen we tijdens het ‘Facialis-spreekuur’ een operatie voor. Het soort operatie is afhankelijk van uw ziektegeschiedenis, de duur van de verlamming, uw leeftijd, klachten en wensen.
Grofweg kunnen de ingrepen worden onderverdeeld in:

  • verbeteren van stand
  • verbeteren van beweeglijkheid

Verbeteren van stand

Bij deze ingrepen is er geen verbetering van de beweeglijkheid maar worden weefsels in een andere positie vastgezet. Met doel bijvoorbeeld het verbeteren van symmetrie in het gelaat en beschermen van het oog. De meeste standsverbeterende (statische) ingrepen zijn relatief kleine ingrepen.

Gewichtje bovenste ooglid

Dit is een van de meest uitgevoerde statische ingrepen bij een aangezichtsverlamming.
Hierbij plaatsen we een gewichtje in uw bovenste ooglid, waardoor het ooglid zwaarder wordt en makkelijker sluit. Implantatie gebeurt onder plaatselijke verdoving via een snede die precies in de plooi van uw ooglid ligt.

Onderste ooglid versteviging

Uw onderste ooglid kan bij een aangezichtsverlamming gaan hangen, waardoor het oog gaat tranen. Hiervoor kunnen we het onderste ooglid inkorten.

Er wordt een snede gemaakt onder de wimpers van het onderooglid. Het onder ooglid wordt dan ingekort waardoor het weer strak tegen het oog aanligt. Deze ingreep wordt onder lokale verdoving uitgevoerd.

Wenkbrauwlift

De spier die uw wenkbrauw heft, wordt ook aangestuurd door de aangezichtszenuw. Bij een verlamming staat de wenkbrauw meestal lager aan de aangedane zijde. Dit kan erg opvallend zijn of zelfs voor vermindering van zicht zorgen.

Directe wenkbrauwlift

Bij deze ingreep verwijderen we een stukje huid direct boven uw wenkbrauw. Hierdoor kunnen we de wenkbrauw weer optrekken.
Dit is een kleine, eenvoudige ingreep onder lokale verdoving.

Wenkbrauwlift via kijkoperatie

Bij deze ingreep worden zowel uw voorhoofd als wenkbrauw omhoog getrokken. U krijgt een aantal snedes achter de haargrens, waar het minder opvalt.
Via een kijkoperatie kunnen we de huid van het voorhoofd en wenkbrauw losmaken en op een hogere positie inhechten.
Deze ingreep voeren we uit onder algehele verdoving.

Liften van de mondhoek

Een afhangende mondhoek kan worden hersteld door het verwijderen van een stuk huid boven de mondhoek.
Een alternatief is gebruik te maken van uw eigen peesweefsel uit het bovenbeen. Deze hechten we in tussen de mondhoek en het jukbeen. Op die manier brengen we uw mondhoek in een blijvend hogere positie.

Soms kunnen de spieren van de mondhoek en de wangen ook worden opgetrokken door middel van een facelift.

Verbeteren van beweeglijkheid

Bij deze ingrepen is het doel om uw eigen gezicht weer beter te laten bewegen. Dit kan alleen bij een (bijna) volledige uitval van de zenuw.
Deze correcties zijn grotere operaties, waarvan het effect vaak langere tijd op zich laat wachten.

Er bestaan 2 mogelijkheden

  • verplaatsing van een zenuw
  • verplaatsing van een spier

Zenuwtransplantatie

Het doel van deze ingreep is om een functionerende zenuw in het gezicht aan te sluiten op de uitgevallen aangezichtszenuw. Vaak wordt hier de kauwspierzenuw voor gebruikt. Hiermee willen we de nog functionele aangezichtsspieren weer kunnen aansturen. Deze ingrepen worden onder algehele verdoving uitgevoerd.

Spiertransplantatie

Soms kan er geen gebruik meer worden gemaakt van bestaande aangezichtsspieren. Bijvoorbeeld omdat ze niet zijn aangelegd bij geboorte of doordat ze verschrompeld zijn (bij langdurige uitval van de zenuw).

In dat geval kunnen we de aangedane gelaatshelft herstellen met een verplaatsing (transplantatie) van een gezonde spier van ergens anders in het lichaam.
Hier kan bijvoorbeeld de dijbeenspier voor worden gebruikt.
Deze ingrepen worden onder algehele verdoving uitgevoerd.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van de chirurgische facialiscorrectie bij facialisverlamming te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).