Ooglidcorrecties

Inleiding

Op deze pagina vindt u informatie over ooglidcorrecties. De huid van het bovenooglid kan over het oog heen gaan hangen. Dit kan komen door veroudering of omdat het in de familie voorkomt.  De aandoening kan problemen geven bij het zien of een vermoeid gevoel geven.

Bovenooglidcorrectie bij overhangende bovenoogleden

Tijdens de ingreep halen we het teveel aan huid weg en wordt de wond gehecht. De hechtingen en/of hechtpleisters worden na een week verwijderd. De ingreep vindt meestal onder lokale verdoving plaats.

Risico’s en complicaties

Soms kunt u de eerste periode de ogen niet geheel openen of sluiten.

Verwijderen van de huid moet altijd met mate gebeuren, omdat anders het risico bestaat dat u het oog helemaal niet meer kan sluiten.
Om het eventuele uitdrogen van de ogen te voorkomen, schrijven we vaak oogdruppels of zalf voor.

Onderooglidcorrectie bij wallen van de onderoogleden

Wallen onder de ogen zijn het gevolg van slapper worden van uw huid en spier rond het oog. Hierdoor kan het oogvet uitpuilen met gevolg dat u er vermoeider uit kan zien.

Tijdens de ingreep maken we een snede onder de wimpers onderoogleden, met uitbreiding naar de buitenste ooghoek.

 

Daarna wordt het overtollig vet verwijderd of verplaatst en wordt het overschot aan huid weggehaald. De overgebleven huid wordt naar de zijkant strakgetrokken en gehecht. De ingreep vindt meestal onder lokale verdoving plaats.

Risico’s en complicaties

Door de operatie kan een nabloeding, infectie of beschadiging van de zenuwen ontstaan. Deze complicaties komen niet vaak voor en zijn goed te behandelen.

Door een bloeding in het vetweefsel kan er druk op de oogzenuw ontstaan.
Hierdoor kan hevige pijn en verlies van het zicht optreden. In dit geval neemt u direct contact op met het ziekenhuis. Gelukkig zijn deze risico’s uiterst zeldzaam.

Vergoeding

Ooglidcorrecties vallen vaak buiten de verzekerde zorg.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van ooglidcorrecties te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).