Neusbijholte-operatie

Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een endoscopische operatie aan uw neusbijholten. Als u recent bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, die u zo’n operatie heeft voorgesteld, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Wat zijn neusbijholten?

Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de zogenaamde neusbijholten, die in directe verbinding staan met de neusholte.

Wanneer is een operatie aan de neusbijholten nodig?

Wanneer een ontsteking aan de neusbijholten niet geneest ondanks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of spoelingen, dan spreekt men van een chronische ontsteking. Een dergelijke chronische ontsteking kan gepaard gaan met de vorming van neuspoliepen. Het kan een op zichzelf staande ontsteking zijn van één bijholte, maar er kunnen ook meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn.

Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten en eventueel zelfs de voorhoofdsholten geblokkeerd en ontstoken raken. De belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten is een dergelijke chronische ontsteking.

De centrale positie van de zeefbeenholten is de oorzaak, dat de operatieve behandeling van deze holten zo’n belangrijke rol speelt bij de neusbijholte-operatie in het algemeen.

Wat is een endoscopische operatie?

Voor een goed zicht op het operatiegebied kan uw KNO-arts gebruik maken van een modern hulpmiddel, een endoscoop. Dit is een klein buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen, waardoor nauwkeurig de inhoud van de neus bestudeerd kan worden. Kijkend door de endoscoop die via de neusopening is ingebracht, kan de arts met speciale instrumenten de ontstoken neusbijholten open leggen. De endoscoop maakt het mogelijk om tijdens de operatie goed te zien waar de ontsteking zit en welke gebieden met rust gelaten kunnen worden.

Een endoscopische neusbijholte-operatie (functional endoscopic sinus surgery, afgekort FESS) geschiedt dus via de neusholte. Er ontstaan geen uitwendige littekens.

Hoe vindt de verdoving plaats?

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk, dus ook bij een operatie aan een neusbijholte. Deze verdoving kan algeheel (narcose) of plaatselijk zijn. In beide gevallen zult u geen pijn voelen tijdens de ingreep. Uw KNO-arts zal met u bespreken, wat in uw geval het beste wordt geacht.

Wat kunt u na de operatie verwachten?

Na de operatie is uw neus zeker nog niet genezen. Eigenlijk begint de genezing dan pas, omdat de ontstekingsprodukten voor het eerst de neusbijholten kunnen verlaten. Uw KNO-arts zal u vertellen wat u moet doen om deze reiniging te bevorderen. U mag in ieder geval de eerste paar dagen na de operatie de neus niet snuiten, omdat dan lucht en ontstekingsproducten buiten het zeefbeen geperst kunnen worden.

Gedurende de eerste dagen na de operatie is er een kans dat er een beetje vers bloed of wat bloederig slijm uit de neus komt. Soms kunnen zelfs oude bloedresten de neus verlaten. Dit stopt meestal na enige tijd vanzelf.

Het schoonhouden (spoelen) van de neus is zeer belangrijk. Dit kan gebeuren met een keukenzoutoplossing (kijk voor uitgebreide informatie en winkel op neus.nu). U kunt ook van uw arts instructie krijgen, hoe u dit het beste kunt doen. Door het spoelen zal de bekleding van de holten sneller genezen.

Is er een kans op complicaties?

Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neusbijholten, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Daarnaast bestaat er altijd het risico van een letsel aan omgevende structuren: de oogkas en de schedelholte. In zeldzame gevallen kan ook verminderde reuk optreden. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neusbijholten weinig voor.

Welk resultaat kunt u verwachten?

Hierover is niet zonder meer een uitspraak te doen, omdat er verschillende redenen bestaan voor het verrichten van een operatie aan de neusbijholten. Zie: “Wanneer is een operatie aan de neusbijholten nodig?”. Uw arts zal zo zorgvuldig mogelijk proberen in te schatten, hoe groot in uw geval de kans is op afname van de klachten. Ook het risico van complicaties zal hierbij worden meegewogen.

Het kan voorkomen dat na een operatie aan de neusbijholten de klachten niet afnemen of dat de klachten later weer terugkomen. Bij sommige mensen zal dan vaker endoscopische neusbijholtechirurgie plaatsvinden. Indien uitgebreide medicamenteuze therapie en herhaalde endoscopische neusbijholtechirurgie geen effect hebben, wordt in sommige/zeldzame gevallen gekozen voor radicale Denker-chirurgie.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van een operatie aan de neusbijholten te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).