Neusbijholten

Deze pagina heeft tot doel u meer informatie te geven over de anatomie (bouw en ligging) van de neusbijholten.

Wat zijn neusbijholten?

Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de zogenaamde neusbijholten, die in directe verbinding staan met de neusholte.

Voorhoofdsholten

De twee voorhoofdsholten (sinus frontales; in de plaatjes: 1) liggen boven de ogen.  De voorhoofdsholten staan via de zeefbeenholten met de neus in verbinding.

Zeefbeenholten

Minder bekend, maar zeker zo belangrijk, zijn de holten in het zeefbeen (sinus ethmoïdales; in de plaatjes: 2). Deze zogenaamde zeefbeenholten bestaan uit een systeem van vele kleine holten (ook wel cellen genoemd). Zij bevinden zich aan beide kanten tussen de neusholte en de oogkas.

Kaakholten

De twee kaakholten (sinus maxillares; in alle plaatjes: 3) bevinden zich achter de wangen. Ook de kaakholten staan via de zeefbeenholten met de neus in verbinding.

Wiggebeensholte

Als laatste holte kennen we nog de wiggebeensholte (sinus sfenoïdalis; in het onderste plaatje: 4), ver achterboven in de neus.

Bij kinderen

Bij kinderen is de aanleg van de neusbijholten nog gaande. Op dit plaatje ziet u het verschil.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van de neusbijholten te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).