Amsterdam UMC

Amsterdam ORKA

Opleidingssecretariaat
OpleidingsRegio KNO Amsterdam (ORKA)
De Boelelaan 1117 – kamer 1D116
1081 HV AMSTERDAM
Tel. 020-4443686
kno@amsterdamumc.nl

Universitair opleiders – Amsterdam UMC

  • Prof.dr. Paul Merkus (universitair opleider)
  • Rico N.P.M. Rinkel (plaatsvervangend universitair opleider)

Niet-universitaire opleidingsinrichtingen

Opleidingsnetwerk ORKA

OpleidingsRegio KNO Amsterdam (ORKA) heeft een van de meest complete specialistopleidingen tot KNO-arts in Nederland. In de OpleidingsRegio KNO-Amsterdam is er een samenwerking van één universitair opleidingscentrum met twee locaties samen met zes grote regionale klinieken in de regio rondom Amsterdam. De participerende klinieken in de regio zijn: Diakonessenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, OLVG, Spaarne Gasthuis, en Tergooi Medisch Centrum Hilversum. De opleiding start voor elke AIOS in Amsterdam UMC. Elke AIOS brengt ongeveer 24 maanden door in twee van de niet-universitaire opleidingsinrichtingen uit de ORKA-regio.

ORKA biedt een opleiding met universitaire diepgang en een breed palet aan differentiaties in de volledige breedte van de KNO. Alle subdifferentiaties zijn te vinden op de site van de Opleidingsetalage.nl. We bieden de AIOS een ruime keuze aan mogelijkheden tot profilering op zowel medisch inhoudelijke als vakoverstijgende onderwerpen.

De opleiding tot KNO-arts in ORKA bereidt je voor op de toekomst. Een sterk veranderende gezondheidszorg vraagt meer dan vakinhoudelijke bekwaamheid. Het is ook van belang dat je je in de breedte kunt ontwikkelen als professional. In ORKA krijg je daarom de ruimte om je ook in vakoverstijgende competenties te ontwikkelen. Door middel van keuzeprofielen werk je aan competenties op het gebied van onderwijs, wetenschap, kwaliteit en patiëntveiligheid en leiderschap. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor actuele ontwikkelingen (zoals ‘preventie’, ‘samen beslissen’ of ‘duurzaamheid’) en werk je aan persoonlijke en professionele groei. In ORKA werken we vanuit de visie ’Opleiden is teamwork’. Als AIOS vorm je dit team samen met de andere AIOSSEN, je opleider en je opleidingsgroep.

In de ontwikkeling van aanbodgerichte naar patiëntgerichte zorg werken zorgprofessionals samen in een (regionaal of interdisciplinair) netwerk rond en met de patiënt. In ORKA zoeken we in het regionale netwerk de samenwerking op. Zowel binnen als tussen de ziekenhuizen werken we multidisciplinair en interprofessioneel samen.

Amsterdam UMC

De afdeling Keel‐Neus‐Oorheelkunde/Hoofd‐halschirurgie van Amsterdam UMC is een dynamische afdeling, met als doel het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van patiëntenzorg, toegespitst op topreferente zorg. Bovendien staan opleiding, onderwijs en onderzoek centraal. De sfeer binnen de afdeling is gericht op de overdracht van kennis en bekwaamheid, zowel met betrekking tot AIOS, als ook studenten, coassistenten en fellows.

Opleiding

Bij de opleiding Keel‐Neus‐Oorheelkunde in Amsterdam UMC wordt een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) opgeleid tot een zelfstandige, bekwame en communicatieve KNO‐arts. De opleiding is vormgegeven volgens de moderne opleidingseisen gebaseerd op het landelijke ENTER2 (EarNoseThroatEducationRevised) programma. Voor behoud van een goede werk-privébalans is de opleiding ingericht met een aanstelling van 0.8 FTE.

Het laatste jaar van de opleiding biedt de mogelijkheid om te differentiëren op het gebied van otologie, weke delenchirurgie/oncologie, laryngologie en rhinologie, allen speerpunten van Amsterdam UMC afdeling KNO.

Differentiatie op andere vlakken vindt plaats zowel in Amsterdam UMC als in andere geselecteerde klinieken. Een verdiepingsstage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

De opleiding is modern met een digitaal portfolio, competentiegericht onderwijs, Korte Praktijk Beoordelingen (KPB), operatieve beoordelingen (OSATs), veel multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, dissectieonderwijs en onderwijsmomenten. Tevens is er ook Discipline Overstijgend Onderwijs, waarbij diverse cursussen worden aangeboden waaronder de Complexe Situatie Training (agressieve patiënt, slecht nieuws gesprek), Patiëntveiligheid, Gezondheidsrecht & Ethiek en Teach the Teacher.

Sollicitatie

Brieven en curricula vitae worden op basis van een open procedure beoordeeld door de opleiders. Naar aanleiding van een eerste beoordeling worden kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatie. Deze rondes zijn één of twee keer per jaar. Afhankelijk van de te starten promotie-onderzoeken worden soms meerdere kandidaten aangenomen.
Vragen kunt u mailen naar kno@amsterdamumc.nl.
Alle vacatures worden aangekondigd op https://werkenbij.amsterdamumc.org/

Website

Amsterdamumc.nl; Amsterdam UMC Zorg