Erasmus MC Rotterdam

Erasmus MC

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
010-7034526 (secretariaat KNO-opleidingen).

Universitair opleiders

 • Dr. R.M. Metselaar (universitair opleider)
 • Prof. Dr. B. Kremer (plaatsvervangend universitair opleider)

Het Erasmus MC heeft het grootste KNO-specialisme in Nederland. Die grootte willen we gebruiken om onze patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek naar het hoogste niveau te krijgen. Bovendien beoefent de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-hals chirurgie van het Erasmus MC het vakgebied in de volle breedte. In een tijd dat steeds vaker focus wordt gelegd op enkele speerpunten, is dat tamelijk uitzonderlijk. Juist om reden van een evenwichtige opleiding willen wij deze breedte bewaken. Onze specialisten hebben dan ook veel kennis op de diverse deelgebieden en werken in verschillende teams.
Elk team richt zich op een specifiek onderdeel:

 • Hoofd-halstumoren en voorste schedelbasis
 • Gehoor- en Spraakcentrum inclusief stotteren
 • Kinderluchtweg
 • Otologie en laterale schedelbasis
 • Rhinologie en plastische aangezichtschirurgie
 • Foniatrie en aangezichtsverlamming
 • Speekselklieren
 • CI-team
 • Tinnitusteam
 • Vestibulaire afdeling

Opleiding

In het Erasmus MC zijn op de KNO-afdeling gemiddeld ongeveer 16 arts-assistenten in opleiding. De opleiding duurt gemiddeld 4,75 jaar en is opgedeeld in een basisdeel (4 jaar) en een differentiatie (gemiddeld 9 maanden). Het basisdeel bestaat uit stageblokken waarin de AIOS zich bekwaamt in alle delen van het vakgebied. Een aantal blokken wordt gevolgd in twee van de vier perifere klinieken die bij de opleiding zijn aangesloten: het HagaZiekenhuis (Den Haag), het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft), het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) en het Amphia  Ziekenhuis (Breda). Gedurende de differentiatie wordt een deel van de tijd besteed aan een deelgebied van het vak waarmee de AIOS de meeste affiniteit heeft, of waarin deze zich verder wil bekwamen. Voor supervisie op de polikliniek is altijd een staflid vrijgepland. De opleiding is in sterke mate gericht op de operatieve kant van het vakgebied. Onze AIOS hebben een ruime  expositie aan alle soorten ingrepen die op onze afdeling worden verricht. Aan het eind van de opleiding voltooit de AIOS de “meesterproef” waarin deze een aantal ingrepen geheel zelfstandig uitvoert.

Vaak gaat aan de opleiding ofwel een wetenschappelijke stage vooraf (de zogenaamde AGIKO-constructie) of een klinische stage op de polikliniek of als zaalarts. De wetenschappelijke stage wordt meestal afgerond met een promotie. Omdat de opleiding een wetenschappelijk karakter heeft wordt ook van de AIOS die niet in een AGIKO-constructie werkzaam zijn, verwacht dat zij zich in de opleiding bezighouden met wetenschap.

Binnen de opleiding worden diverse (landelijke) cursussen gevolgd. Wij verzorgen eens per 2 jaar een snijzaal practicum ter verdieping van de anatomische kennis van het hoofd-halsgebied inclusief de neusbijholten. Ook verzorgen wij een cursus “moeilijke luchtweg” in het Sophia Kinderziekenhuis en een 3D-rotsbeendissectie cursus. Het Erasmus MC verzorgt in samenwerking met haar partners het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het is een gevarieerd aanbod. De programma’s worden samen met de deelnemers verder vormgegeven.

Gelieerde niet-universitaire opleidingsinrichtingen

Sollicitatieprocedure en contactgegevens

De afdeling KNO van het Erasmus MC is een afdeling met ambitie: we willen de beste zijn van Nederland met de beste en leukste opleiding. Een paar keer per jaar hebben wij een vacatureronde voor nieuwe ANIOS. Als u denkt daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren, wordt u uitgenodigd om te solliciteren door middel van een (open) sollicitatiebrief met CV.
U kunt uw motivatiebrief met CV mailen naar het secretariaat van de KNO-opleidingen.
Erasmus MC
Afdeling KNO-heelkunde
t.a.v. Prof. Dr. B. Kremer en Dr. R.M. Metselaar

Website

Erasmusmc.nl
KNO-afdeling in het Erasmus MC