Universitair Medisch Centrum Groningen

UMCG

Hanzeplein 1
9713 GZ GRONINGEN
Tel. 050-3616161
Fax. 050-3611698

Universitair opleider

  • Prof.dr. M.K.S. Hol (universitair opleider)

Afdeling

De afdeling en disciplinegroep Keel-Neus-Oorheelkunde van het UMCG is een dynamische plek waar alle facetten van het vakgebied aan bod komen. Het team bestaat uit stafleden, a(n)ios, fellow, klinisch fysici/audiologen, akoepedisten, orthopedagogen, logopedisten, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. We bieden excellente zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs op het gebied van de Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied.
Dit doen wij met onderstaande speerpunten:

  • Keel: hoofdhalsoncologie, laryngologie
  • Neus: extended sinus, skullbase surgery, tertiaire rhinoplastieken
  • Oor: implantologie, tertiaire otologie
  • UACG: academische hoor-revalidatie, CSK
  • Wetenschap: tinnitus, binnenoor, implantologie, oncologie

Om continuïteit en academische kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven garanderen zijn voor ons belangrijke pijlers: data- geïnformeerd en mensgericht werken, samen met elkaar en in de regio, in zogenaamde netwerken.

Opleiding

Hedendaagse KNO-artsen in het UMCG worden opgeleid tot teamspelers, die met ambitie en vertrouwen een bijdrage leveren aan excellente patiëntenzorg, zijn aantoonbaar maatschappelijk betrokken en zijn zelf in balans. Een sterk team, bestaande uit mentaal gezonde mensen, levert excellente zorg.
De Keel-, Neus- en Oorheelkunde is een heelkundig vak, daarom streven we naar een 50/50 verhouding poliklinische /chirurgische expositie. De duur van de opleiding tot KNO-arts bedraagt in principe 5 jaar op basis van 100% aanstelling. Over de gehele opleidingsgroep dient de opleiding gemiddeld 4 jaar en 9 maanden te duren, wat betekent dat een verkorting van de opleiding van 3 maanden, mits in overeenstemming met het behaalde niveau, gegeven kan worden. Differentiatie (zowel universitair als niet-universitair) tijdens de opleiding behelst ten minste 25% van het laatste jaar. Deze differentiatie valt binnen de opleiding en is derhalve geen fellowship.

De opleiding in het UMCG voorziet daarnaast in verdiepingsmogelijkheden in competenties naar keuze (bv. wetenschap, bedrijfsvoering, leiderschap, onderwijs).

De opleiding is modulair opgebouwd in stages waarin de aios (arts in opleiding tot specialist) zich kan bekwamen in de verschillende facetten van de keel-neus-oorheelkunde. Gedurende de opleiding worden vaardigheidscursussen georganiseerd in samenwerking met ons leerhuis, skillslab en ‘Simulation Center’ om de skills ten aanzien van de anatomie van het oor-, neusbijholte- en larynx- en halschirurgie verder te verbreden.
De grote verscheidenheid aan activiteiten wordt uitgeoefend binnen de:

  • Algemene keel-neus-oorheelkunde;
  • Universitair Audiologisch Centrum (gehoor-, stem-, spraak- en taalstoornissen);
  • Diverse multidisciplinaire werkgroepen zoals:

– werkgroep hoofd-halsoncologie
– werkgroep schedelbasischirurgie
– werkgroep schisis/luchtweg
– werkgroep trachea-interventie
– werkgroep genetica
– werkgroep tinnitus MDO
– werkgroep BCD
– werkgroep CINN
– werkgroep CSK
– werkgroep Rhino

De afdeling heeft een bijzondere betekenis in onze regio, aangezien we complexe zorg bieden aan patiënten met een zeldzame ziekten en/of academische diagnostiek nodig hebben.

Gelieerde niet-universitaire opleidingsinrichtingen

Sollicitatieprocedure voor A(N)IOS KNO in het UMCG

Per jaar starten gemiddeld 3 nieuwe AIOS en, afhankelijk van de ruimte, 1 nieuwe ANIOS. Geïnteresseerden voor een opleidingsplaats kunnen een open sollicitatiebrief met CV sturen. Sollicitatierondes voor een opleidingsplaats zijn in principe één keer per jaar. De sollicitatiebrief en het CV kunnen worden ingediend bij ons secretariaat, nadat de vacature bekend is  gemaakt. Brieven en CV’s worden op basis van een open procedure beoordeeld door het afdelingshoofd en de universitaire opleiders. Naar aanleiding van een eerste beoordeling worden kandidaten al dan niet uitgenodigd voor een gesprek. De sollicitatiecommissie bestaat uit het afdelingshoofd, universitaire opleiders, niet-universitaire opleiders en een afvaardiging van de staf en AIOS KNO.

Voor vragen/inlichtingen: Gesina Posthumus-Ottema, secretariaat@kno.umcg.nl, (050) – 361 2550.

Sollicitatieprocedure voor een promotietraject in het UMCG

Geïnteresseerden voor een promotietraject kunnen een open sollicitatiebrief sturen naar Prof.dr. M.K.S. Hol, afdelingshoofd, secretariaat Helma Boering (050) – 361 2540, secretariaat@kno.umcg.nl In alle sollicitatieprocedures bij het UMCG heeft het diversiteit en inclusie beleid prioriteit, zie https://www.umcg.nl/samen-zijn-wij-het-umcg.

Website

UMCG.nl