Leids Universitair Medisch Centrum

LUMC

Albinusdreef 2
2333 ZA LEIDEN
Tel. 071-5262434

Universitaire opleiders

  • Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns (Universitaire opleider)
  • Prof.dr. P.P.G van Benthem (Plaatsvervangend universitaire opleider)

In het LUMC zijn er op de KNO-afdeling 12 tot 13 arts-assistenten in opleiding. De opleiding duurt nominaal 4,5 jaar en is opgedeeld in stages van 3 of 6 maanden. Aan de hand van de ENTER-stof zijn de stages gedefinieerd met hun eigen einddoelen. Er zijn 2 stages van 12 maanden in een niet-universitaire opleidingsinrichting, het laatste jaar is een differentiatiejaar. Het eerste jaar zijn de AIOS full-time in het LUMC werkzaam, de rest van de opleiding is er sprake van een part-time (80%) aanstelling, waarbij de wekelijkse vrije dag in samenhang met de stage ingeroosterd wordt.

Opleiding

Met de introductie van het nieuwe opleiden (ENTER) is er veel aandacht voor het portfolio, Korte Praktijk Beoordelingen (KPB), OSATS en bekwaamheidsverklaringen. Er wordt verder gekeken dan de ‘meester-gezel’-relatie.

Structureel worden onderwijsblokken gecentreerd rondom de themakaarten van de ENTER-stof. Dit houdt in:

  • basaal onderwijs aan A(N)IOS binnen het thema;
  • breder onderwijs of presentatie op wekelijkse stafvergadering;
  • Evidence Based Medicine (EBM) & Critical Appraised Topics op de staf;
  • zaal- en poliklinische patiëntenbespreking;
  • cyclische complicatiebespreking;
  • onderwijs op humaan kadavermateriaal, voor praktisch onderwijs in chirurgische vaardigheden en anatomische kennis;
  • participatie door assistenten per toerbeurt in de (inter-)nationale cursussen, die door onze afdeling georganiseerd worden: de de internationale CI-cursus, laryngeal framework course en de hoofd-halsanatomiecursus.

Tijdens de opleiding nemen de assistenten ook deel aan de algemeen chirurgische en specifieke KNO-gerichte landelijke examens evenals de door ENTER geadviseerde mini-cursussen (bijholten, oren, neuschirurgie, (endo)scopie, duizeligheid en radiologie).

Solliciteren

Per jaar worden 2 nieuwe arts-assistenten (aios) aangesteld. Naast alleen voor de opleiding worden er ook regelmatig aios aangenomen welke vooraf of gelijktijdig aan hun klinische werkzaamheden promoveren (aiosko). Hiervoor lopen verschillende onderzoekslijnen waaronder Cochleaire Implantatie, paragangliomen, brughoektumoren en laryngologie. Voor meer informatie http://www.lumc.nl/kno.

Geïnteresseerden voor een opleidingsplaats kunnen een open sollicitatiebrief richten aan de universitaire opleider: Prof. dr. ir. J.H.M. Frijns, Staf KNO, J2-62, LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Alle geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarbij een eerste selectie voor de sollicitatieprocedure plaatsvindt.

Gelieerde niet-universitaire opleidingsinrichtingen

Website

LUMC.nl – KNO-opleiding