Oordruppels

Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oordruppels en het juiste gebruik hiervan. Het betreft de oordruppels die door de KNO-arts op recept zijn voorgeschreven.

U kunt lezen over de verschillende soorten oordruppels en de uiteenlopende redenen, waarom de oordruppels worden toegepast.

Aan het onjuist gebruik van oordruppels zijn risico’s verbonden.

Wanneer oordruppels?

Oordruppels kunnen worden gebruikt ter behandeling van oorklachten, die veelal gepaard gaan met vochtige afscheiding uit een oor (loopoor). Indien een loopoor langer aanhoudt dan een aantal dagen, kan behandeling met oordruppels gewenst zijn. Het gaat hier om een plaatselijke behandeling, waarbij de rest van het lichaam nauwelijks wordt betrokken of belast. Daarnaast kunnen ook andere behandel-adviezen worden gegeven, zoals extra hygiënische maatregelen, waterpreventie (het vermijden van water in het oor) of een behandeling met een antibioticum via de mond.

Er zijn een aantal ziektebeelden, waarbij oordruppels kunnen worden voorgeschreven:

Ontsteking van de uitwendige gehoorgang met jeuk en/of afscheiding

Veelal is hier sprake van een oppervlakkige huidontsteking met verschijnselen van eczeem. Het gebruik van oordruppels dient hier om jeuk en/of een loopoor te behandelen. Het is belangrijk dat een eventuele trommelvliesperforatie (gaatje in het trommelvlies) bekend is bij de behandelend KNO-arts.
Zie ook het volgende punt.

Vochtige afscheiding uit een oor met een gat in het trommelvlies of een trommelvliesbuisje

Zowel bij een oor met een trommmelvliesbuisje als bij een oor met een trommelvliesperforatie kan een loopoor ontstaan door een infectie vanuit de neus of door een irritatie door (zwem-/bad-)water van buitenaf.

Het gebruik van oordruppels dient hier om klachten van jeuk en pijn te behandelen, het loopoor droog te krijgen en om eventuele nadelige gevolgen van een loopoor (littekenvorming, gehoorverlies) te bestrijden. Ook kan de KNO-arts een behandeladvies geven voor de eventuele neusinfectie.

Het verschil kan echter zijn, dat een trommelvliesperforatie een grotere toegang geeft van de uitwendige gehoorgang naar het middenoor dan de kleinere opening van het trommelvliesbuisje doet. Hierdoor kan de hoeveelheid oordruppels, die in het middenoor belandt, verschillen. Het te lang of teveel druppelen bij een trommelvliesperforatie of een trommelvliesbuisje kan mogelijk schade toebrengen aan het gehoor. Dit geldt met name voor het te lang behandelen met oordruppels van een reeds genezen oor.

Hoe het vocht uit het oor eruit ziet, kan zeer uiteenlopend zijn: van helder snotachtig tot stinkend groen, soms zelfs met bloedbijmenging. Bloedbijmenging is geen verontrustend symptoom.

Vochtige afscheiding uit een geopereerd oor

Als gevolg van een ooroperatie kan vochtige afscheiding ontstaan. Er zijn vele soorten ooroperaties en daarom ook vele oorzaken aan te geven voor een loopoor.

Uw KNO-arts is op de hoogte van de situatie in uw geopereerde oor. De KNO-arts zal rekening houden met individuele factoren, zoals bijvoorbeeld het bestaan van een trommelvliesperforatie en eerder gebruikte oordruppels.

Soorten oordruppels en de toepassing ervan

Er zijn zeer veel soorten en merken oordruppels. Het is niet ongebruikelijk dat oogdruppels als oordruppels worden gebruikt. Oordruppels kunnen één of meer medicamenten tegelijk bevatten. Er kunnen antibioticabestanddelen in verwerkt zijn, ontsmettende stoffen en/of ontstekingsremmende stoffen. Iedere (oor)druppel heeft zijn eigen houdbaarheidsdatum en bewaaradvies. Let hier goed op!

Het heeft weinig zin om een oordruppel toe te dienen in een oor vol ontstekingsvuil. Reinig het ontstoken oor voorzichtig met een watten-stokje (zie verder), waarmee het vuil kan worden opgezogen/weggedept. Bij een geopereerd oor zal de KNO-arts het oor vooraf kunnen reinigen. Uitspuiten van het ontstoken oor is niet altijd de juiste oplossing.

Uw KNO-arts zal aangeven:

  • hoe vaak,
  • hoeveel en
  • hoe lang minimaal

u de oordruppels dient te gebruiken. Vooral de duur van de behandeling is erg belangrijk ter voorkoming van herhaling van de infectie en ter preventie van bijwerkingen. Bij het gebruik van bepaalde oordruppels in een oor met een trommelvliesperforatie en/of een trommelvliesbuisje dient de behandeling korter te zijn dan twee weken.

Oordruppels moeten worden gestaakt als:

  • het loopoor gestopt is;
  • oorsuizen (tinnitus) ontstaat;
  • duizeligheid ontstaat;
  • herhaalde pijnklachten ontstaan direct na het toedienen van de oordruppels.

Overleg met uw KNO-arts bij twijfel!

Hoe moet een oor gedruppeld worden?

Laat iemand de buitenzijde van het oor schoonmaken met een watten-stokje, waarbij altijd een deel van het wattenpluimpje zichtbaar blijft. Verwarm de druppels (om duizeligheid te voorkomen) tot op lichaams-temperatuur door het flesje vooraf 10 minuten in de hand te nemen. oordr1
Ga liggen, waarbij de oorschelp naar achter-boven moet worden getrokken om de gehoorgang recht te maken. Laat een ander druppelen, hij/zij kan zien of de druppels goed de gehoorgang ingaan. oordr2
Blijf na het druppelen zeker 10 minuten liggen. Wissel gedurende deze tijd enige malen druk op het oorklepje oordr3
en trek aan de oorschelp af. Zo pompt u de druppels optimaal naar binnen. oordr4

Controle na oordruppelbehandeling

Controle of de oordruppelbehandeling goed is verlopen, wordt door iedere KNO-arts anders gedaan. Sommige KNO-artsen controleren nooit en anderen zeer intensief. Volg de instructies van uw eigen KNO-arts steeds goed op. Indien de oordruppels niet het gewenste effect hebben, kunt u altijd contact opnemen met uw eigen KNO-arts.

Bijwerkingen van oordruppels

Gehoorschade

Het is belangrijk om te beseffen dat de oorontsteking zelf gehoorverlies kan veroorzaken in een klein percentage. Dit hangt af van de voorgeschiedenis van de patiënt. Ook het gebruik van oordruppels kan blijvend gehoorverlies veroorzaken, vooral bij ondeskundig gebruik. Bij de meeste oordruppels staat in de bijsluiter vermeld dat het niet gebruikt mag worden in geval van een gat in het trommelvlies. In geval van een oorontsteking bij een trommelvliesperforatie zal uw KNO-arts u toch een dergelijke oordruppel voorschrijven.

Het risico op gehoorverlies door de oordruppels is vele malen kleiner dan het onbehandeld laten van het ontstoken oor. Uw KNO-arts heeft daarom toch voor de betreffende oordruppel – als beste behandeling – gekozen. Als na toedienen van oordruppels oorsuizen of duizeligheid ontstaat, dient u te stoppen met de behandeling en te overleggen met uw KNO-arts.

Overgevoeligheidsreactie

Bij ieder medicament kan een overgevoeligheidsreactie optreden, dus ook bij het gebruik van oordruppels. Roodheid van de huid, jeuk, aanhoudende vochtafscheiding of oorpijn direct na het druppelen moeten als een aanwijzing hiervoor gezien worden. Overleg dan met uw KNO-arts.

Resistentie-ontwikkeling

Het frequent gebruiken van (dezelfde) oordruppels kan resistentie in de hand werken. Dit betekent dat de betrokken bacteriën steeds ongevoeliger worden voor behandeling. Uw KNO-arts zal hier rekening mee houden.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van oordruppels te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.