Cervicale osteofyten

Als u recent voor cervicale osteofyten bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, dan kunt u er hier meer over lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Inleiding

Op deze pagina vindt u algemene informatie over cervicale osteofyten van de cervicale wervelkolom (uitstekende nekwervels) en de daarbij behorende klachten en behandelopties.

Wat zijn cervicale osteofyten

De keelholte en de slokdarm liggen vlak voor de nekwervels. De nekwervels kunnen soms inzakken en/of vergroeien waardoor deze uitsteken richting de keelholte en/of de slokdarm. Dit kan slikklachten veroorzaken. Er moet dan als het ware over een drempel heen geslikt worden.

Klachten van cervicale osteofyten

Mensen met uitstekende nekwervels kunnen last hebben van passageklachten. Het eten en/of drinken zakt dan niet goed door. Het blijft hangen in de keelholte of in het bovenste gedeelte van de slokdarm. Mensen kunnen zich daardoor ook sneller verslikken, doordat het voedsel of drinken niet de slokdarm in gaat maar door de uitstekende delen van de wervelkolom de luchtpijp in schiet. U begint dan vaak te hoesten/kuchen tijdens het eten of drinken.

Oorzaak en diagnostiek van cervicale osteofyten

Oorzaak

De nekwervels kunnen inzakken door ouderdom of slijtage door forse overbelasting. Het komt echter ook voor in het kader van reumatische aandoeningen, zoals de ziekte van Bechterew of de ziekte van Forestier/DISH (diffuse idiopathische skeletale hyperostose).

Diagnostiek (onderzoek)

De uitstekende delen van de nekwervels kunnen worden gezien bij flexibele scopie door de KNO-arts of op een slikvideo, waarop de nekwervels ook zijn afgebeeld.

Behandeling van cervicale osteofyten

De slikklachten bij cervicale osteofyten worden meestal behandeld met logopedie. Met logopedie kunt u leren krachtiger te slikken of juist om de osteofyten heen te slikken.

In zeldzame gevallen worden de cervicale osteofyten verwijderd met een operatie. Deze operatie wordt meestal uitgevoerd door een orthopedisch chirurg of een neurochirurg. Omdat dit een ingrijpende operatie is, met ook duidelijke voor- en nadelen heeft, zal uw KNO-arts samen met u en de opererende specialist een zorgvuldige afweging maken voordat definitief tot de operatie wordt besloten.

Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje: logopedie.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van cervicale osteofyten te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandeling.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).