Logopedie

Als u recent van een keel-neus-oorarts (KNO-arts) over logopedie hebt gehoord, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Inleiding

Als u problemen ervaart met uw stem en daarvoor hulp zoekt, vindt u op deze pagina meer informatie over logopedie. Bij stemklachten adviseren wij u om naar een logopedist te gaan met een specialisatie in de stem.

Klachten geschikt voor logopedie

Welke problemen kunt u ervaren met uw stem waarvoor u advies zou kunnen vragen aan een logopedist?

 • Problemen met volume, luidheid, te hard te hard
 • Niet goed worden verstaan
 • Problemen in kwaliteit van de stem (hees of schor)
 • Pijn bij spreken of zingen
 • Stem klinkt niet zoals hij hoort te klinken of zoals het vroeger klonk
 • Stem past niet (meer) bij wie u bent/hoe u zich voelt
 • Stem doet anders dan normaal
 • Vermoeidheid van de stem
 • Verandering van de toonhoogte
 • Problemen met de zangstem
 • Stem helemaal kwijt

Wat doet de logopedist bij stemproblemen?

Logopedisten zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden: de stem, adem, spraak, taal, gehoor en slikken. Bij stemklachten adviseren wij u om naar een logopedist te gaan met een specialisatie in de stem.

Bij uw eerste afspraak heeft u met de logopedist een gesprek over uw stemklacht. Daarna volgt het logopedisch stemonderzoek, waarbij de logopedist de mogelijkheden en beperkingen (wat uw stem wel en niet kan) van uw stem beoordeelt. Hierna maakt hij/zij samen met u een behandelplan op maat.

De logopedist leert u vaardigheden en geeft u handvatten om uw stemklachten te verhelpen en te voorkomen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld oefeningen en adviezen.

De logopedist werkt samen met KNO-artsen, fysiotherapeuten, huisartsen en andere medische specialisten.

Aan het eind van de behandeling stuurt de logopedist een verslag aan de huisarts of medisch specialist.

Direct naar de logopedist

Soms verwijst de KNO-arts of de huisarts naar een logopedist. Ook kunt u op eigen initiatief naar de logopedist gaan. Dan heeft u geen verwijzing nodig. Dit heet ‘Directe toegankelijkheid logopedie’ (DTL). De logopedist voert een screenend onderzoek uit en houdt een gesprek met u over uw stemklachten. Dit gebeurt voordat er met een behandeling gestart gaat worden. Het kan gebeuren dat de logopedist u vraagt om terug te gaan naar de huisarts of naar een KNO-arts voor verder onderzoek. Vraag bij het maken van een afspraak bij de logopedist of een verwijzing van de huisarts nodig is of dat DTL mogelijk is.

Verantwoording

Deze patiëntinformatie betreft een aangepaste versie van de folder Kwaliteitskring 517 “Logopedie in de (poli)klinische zorg” 2022 S. Bruno, L. ten Cate, M. Mallinger, D. Niezing, L. Oskam, R. Rinkel, W. Stokkers, M. Straesser, I. Treuren.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van een logopedische aanpak te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts of logopedist en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.