Opspuiten stembanden op de polikliniek onder algehele verdoving (narcose)

Als het opspuiten van de stembanden onder narcose door een keel-neus-oorarts (KNO-arts) met u is besproken, dan kunt u op deze plaats meer informatie lezen over de behandeling. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde. Het is goed daarbij te bedenken dat het gaat om algemene informatie. Omstandigheden en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen.

Inleiding

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het opspuiten van één of beide stembanden onder algehele verdoving (narcose). Deze ingreep wordt in de medische taal ook wel `augmentatie’ genoemd.

Waarom een augmentatie (opspuiting van stembanden)

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de stem. Uw arts heeft bij u geconstateerd dat de stembanden niet goed sluiten bij geluid maken en praten. Als de stembanden niet goed sluiten is het spreken vaak erg vermoeiend. Spreken kost veel energie. Het niet goed sluiten van de stembanden kan ontstaan bij een verlamming van een van de stembanden (zie eenzijdige/dubbelzijdige stemband stilstand), maar kan ook het gevolg zijn van het ouder worden, doordat de spier in de stembanden minder krachtig wordt (presbyfonie).

Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje: algemene uitleg over stemaandoeningen.

Om de sluiting te verbeteren zal uw arts een vulmiddel (“filler”) in de stemband(en) spuiten. Door de augmentatie (opspuiting) van de stembanden kan de sluiting worden verbeterd, waardoor het vaak minder vermoeiend is om te spreken. Tevens verbetert vaak de hoestkracht. De augmentatie kan zowel onder lokale als algehele verdoving plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie over de augmentatie onder lokale verdoving bij het kopje: Opspuiten stembanden op de polikliniek onder plaatselijke (lokale) verdoving.

De ingreep

Verdoving

I.o.m. met uw arts heeft u afgesproken de augmentatie onder algehele verdoving (narcose) te laten verrichten. De verdoving wordt toegediend met een infuus in uw arm. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het preoperatief spreekuur met de anesthesioloog bespreken.

De procedure

De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. Bij deze ingreep worden de stembanden met behulp van een microscoop (via een buis) nauwkeurig bekeken. De buis wordt via de mond ingebracht. Onder zicht van de microscoop spuit de KNO-arts de filler in de stemband, zodat de sluiting van de stembanden weer beter wordt.

 

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u wakker op de uitslaapkamer. Hier worden uw bloeddruk, pols en ademhaling goed in de gaten gehouden. Hierna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling tot u geplast heeft en zich goed voelt. Hier verwijdert de verpleegkundige het infuus.

U heeft meestal geen stemrust na de operatie, tenzij uw KNO-arts u anders adviseert. Wel wordt geadviseerd om niet te fluisteren, te kuchen en de keel te schrapen. Ook mag gedurende deze periode niet gerookt worden. Roken is altijd schadelijk voor de stembanden en kan leiden tot ernstige blijvende schade van de stembanden.

Risico’s en complicaties

Na de ingreep kan uw keel gevoelig zijn, soms voelt de tong verdoofd aan. Dit is vaak van korte duur en verdwijnt vanzelf. Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zeer zelden treedt desondanks toch een beschadiging op van gebit of slijmvlies van de bovenkaak. U dient dit te melden aan de behandelend arts. Ondanks dat het doel is om de stem te verbeteren door de operatie, kan het heel zelden voorkomen dat de stem verslechterd, doordat de filler niet op de juist plaats in de stemband terecht is gekomen.

Adviezen voor thuis

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Na de ingreep mag u gewoon eten en drinken. Let wel op met het eten van sterk gekruid voedsel en het drinken van hete dranken.

  • De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Het is raadzaam om met uw arts te overleggen over het moment waarop u uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten.
  • Het is mogelijk dat de KNO-arts u adviseert om (binnen één week) na de ingreep een bezoek aan uw behandelend logopedist te brengen. Het is handig hier ruim vóór de ingreep alvast een afspraak voor te maken met uw logopedist (wachtlijst!).

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van het opspuiten van één of beide stembanden onder narcose te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).