Thyreoplastiek

Als u recent voor een thyreoplastiek bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Inleiding

Op deze pagina vindt u algemene informatie over een thyreoplastiek. Andere woorden voor een thyreoplastiek zijn: uitwendige medianisatie, laryngeal framework surgery (LFS) en medianisatie thyreoplastiek.

Doel van een thyreoplastiek

Het doel van de ingreep is het verbeteren van de sluiting van de stembanden (meestal bedoeld als een blijvende verbetering van de sluiting, voor meerdere jaren).

Wanneer wordt een thyreoplastiek uitgevoerd.

De reden om te besluiten tot een thyreoplastiek is meestal de slechte sluiting van de stembanden. Bijvoorbeeld voor stembandverlamming, stembandverlittekening of presbyfonie (een verouderde stem).

De ingreep

De ingreep gebeurt op de operatiekamer en vindt meestal onder plaatselijke verdoving plaats. U bent dan wakker tijdens de ingreep. Bij deze ingreep wordt een of beide stembanden naar het midden gebracht (gemedianiseerd) door deze van buitenaf in de juiste positie te brengen.

Er worden eerst enkele prikjes in de hals gezet voor de verdoving. Nadien wordt een horizontale snede gemaakt in de hals.

Het strottenhoofd wordt opgezocht. Hierin wordt een luikje gemaakt. Hierdoor kan de KNO-arts bij de stemband komen. Nu kan de stemband naar het midden verplaatst worden.

Dit gebeurt soms met een hechting en soms met kunststof materiaal. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, wordt tijdens de operatie de patiënt een aantal keer gevraagd wat te zeggen, zodat de KNO-arts de stemband goed kan “afstellen”. Tijdens dit afstellen wordt soms ook door de KNO-arts naar de stembanden gekeken met een slangetje met camera door de neus (flexibele endoscopie). Als de stemband goed is afgesteld, wordt de wond gesloten met hechtingen. Soms wordt er een slangetje (drain) achtergelaten in de hals, hieruit kan bloed en wondvocht weglopen.

Wat mag u van de operatie verwachten?

Thyreoplastiek is een beproefde en succesvolle methode om stemproblemen langdurig te verhelpen. Hoe goed de operatie ook slaagt, dit betekent meestal niet dat de stem weer volledig normaal wordt. Dit is belangrijk om te realiseren om teleurstelling te voorkomen. Bij de meeste mensen verbetert de stem met deze operatie. Verder blijft er na de operatie een litteken in de hals zichtbaar.

Wat zijn risico’s?

Zoals aan elke medische ingreep zijn er ook aan een thyreoplastiek risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operaties voor.

Er is een kleine kans op:

  • Een wondinfectie.
  • Een nabloeding zwelling in de hals of keel met hierdoor benauwdheid. Om dit te monitoren verblijft u een paar dagen in het ziekenhuis.
  • Een heroperatie. Verschuiven van het ingebrachte materiaal, loslaten van een hechting of dat er te veel of te weinig materiaal is ingebracht, dan zou er een her-operatie nodig kunnen zijn.

Na de ingreep

Na de operatie blijft u meestal een of enkele nachten in het ziekenhuis ter observatie. De reden hiervan is dat het strottenhoofd deel uitmaakt van de luchtweg die na de ingreep goed moet worden gecontroleerd omdat er een klein risico op zwelling of nabloeding bestaat. Indien er een drain is achtergelaten dan wordt deze meestal na 1 of enkele dagen verwijderd. Het operatiegebied kan pijnlijk zijn waarvoor pijnstilling wordt voorgeschreven. Soms wordt er antibiotica voorgeschreven. Na de operatie wordt meestal stemrust gegeven. Dit betekent dat er enkele dagen niet gesproken mag worden. Ook mag er niet worden gefluisterd, gekucht of de keel worden geschraapt. Het is van belang dat er een notitieblok bij de hand is om te kunnen communiceren met de omgeving na de operatie. Na de periode van stemrust wordt het stemgebruik weer langzaam opgebouwd. In het begin is dit vaak lastig en wordt de stemkwaliteit langzaam beter. Het is belangrijk dat de stem niet wordt geforceerd.

Indien patiënten een spreekberoep hebben kan het verstandig zijn tijdelijk niet of minder te werken na de ingreep. Ook kan logopedische begeleiding nodig zijn.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details over een thyreoplastiek te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts of logopedist en om nadere uitleg te vragen.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).