Presbyfonie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over stemklachten door het ouder worden (presbyfonie) en de daarbij behorende klachten en behandelopties. Als u recent voor deze klacht bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Inleiding

Presbyfonie is een stemklacht die ontstaat door ouderdom. Om een normaal stemgeluid te maken moeten de stembanden goed tegen elkaar aan kunnen komen (sluiten) en goed kunnen trillen. Door aanleg of ouderdom worden de spieren die de stembanden openen, sluiten en op spanning houden dunner en zwakker. Hierdoor kunnen de stembanden soms niet goed meer sluiten. De leeftijd waarop de klachten ontstaan kunnen erg wisselen.

Klachten bij presbyfonie

Vaak klinkt de stem wat zwakker of ijler en relatief hoog. Soms kan de stem ook hees klinken. Spreken wordt meer vermoeiend dan vroeger en het kost meer moeite om in lawaaierige omgevingen te spreken of te zingen.

Oorzaak en diagnose van presbyfonie

Oorzaak

Door het afnemen van de massa van de spieren in het strottenhoofd en het slapper worden van het weefsel van de stembanden lukt het niet meer om de stembanden goed te laten sluiten en trillen.

Diagnose

De diagnose kan gesteld worden door middel van een starre scopie via de mond of een dun slangetje dat door de neus in de keelholte wordt gebracht (fiberscopie). Nader onderzoek met een stroboscoop kan ook nodig zijn.

Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje: stemonderzoek.

Mogelijke behandeling van presbyfonie

In sommige gevallen kan de KNO-arts de sluiting van de stembanden verbeteren door de stemband op te vullen. Hier zijn verschillende technieken voor. Uw KNO-arts zal met u bespreken welke behandeling voor u het beste is.

Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje: injectie augmentatie.

En in sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden om de stemspieren te trainen voor een krachtiger stemgeluid bij een logopediste die gespecialiseerd is in stemproblemen. De KNO-arts kan u hiervoor verwijzen. Ook zijn via de website www.stemplatform.nl zijn logopedisten te vinden die gespecialiseerd zijn in stem.

Verantwoording

Deze patiëntinformatie is deels samengesteld met bestaande informatie uit patiëntfolders van Leids Universitair Medisch Centrum en het Flevoziekenhuis.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van presbyfonie te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.